การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 10/2565 สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

19 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุ่นกี่

19 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2565

19 ม.ค. 2565 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ มอบสมุดประจำตัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

18 ม.ค. 2565 1

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการประจำปี 2565

9 ก.ย. 2564 96

ประกวดราคาการปรับปรุงและต่อเติมอาคารภายในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ (งานหลังคากันสาด 5 อาคาร)

16 ส.ค. 2564 86

ประกวดราคาการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

16 ส.ค. 2564 79

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

4 ม.ค. 2564 290

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

22 ก.ย. 2563 272

ประกวดราคารถยนต์

22 ส.ค. 2561 666

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15 ต.ค. 2558 846

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ 3 ประเภท

24 ก.ย. 2558 875

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6 มี.ค. 2558 937

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สัมภาษณ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สนพ.ศรีสะเกษ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ตรวจเยี่ยม จุดบริการ ให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ (DSD Service) ตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์ก่อนเดินทาง ฟรี จำนวน 12 รายการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ