การแสดงผล

+
-

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการเสวนาเรื่อง ความท้าทายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลเมื่อเข้าสู่ยุค AI

23 มิ.ย. 2566 14:12:02

...

วันที่ 3 ก.ค. 66 เวลา 11.00 - 12.00 น. ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์