การแสดงผล

+
-

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มี.ค. 2566 19:34:39

...
...
...
...
...

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน