การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของ“ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน”กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

***คลิกลิงก์เพื่อทำแบบสำรวจ ***--->>> https://shorturl.asia/ekfaL  <<<

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรายงานผลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Cat3) ประจำปี 2566

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 (สำหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน)

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 (สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก)