การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขอรับรองหลักสูตรฯการฝึกอบรมปี 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแจ้งผู้ประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมในปี 2566 ขอให้ท่านยื่นขอรับรองหลักสูตรฯผ่านระบบ PRB e-Service ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 ด้วยค่ะ รายละเอียดตารางกำหนดระยะเวลาการยื่น คลิก https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Show_Doc?filter=&CATEGORY_DOCUMENT_ID=6968