การแสดงผล

+
-

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ PRB e-Service (แบบออนไลน์)

กรุณาคลิกลิงก์เพื่อตอบแบบสำรวจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIt1nxx6DXpdQ7_XUrNuH-fYWfPfx1Y4jIKnROeJmAI1Qo7g/viewform