การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 16/03/2566
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 14/09/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 14/09/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 17/08/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 17/08/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 17/08/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 17/08/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 17/08/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 17/08/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 23/05/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 23/05/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 19/04/2565