การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 23/05/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 23/05/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 19/04/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 19/04/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 19/04/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 14/03/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 15/02/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 02/02/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 14/01/2565
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 13/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 13/12/2564
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 19/11/2564