การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 ส.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 5/2566

26 ก.ค. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน

19 ก.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

7 ก.ค. 2566

รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา จังหวัดนครสวรรค์

7 ก.ค. 2566

ขอเชิญรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยและผ้าท้องถิ่น

27 มิ.ย. 2566

ขอเชิญรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการยกย่องลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานที่มีความประพฤติดี

27 มิ.ย. 2566

ขอเชิญรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ภาชนะที่ทำจากโฟม หรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และ กิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้งลดของเสีย ลดโลกร้อน

27 มิ.ย. 2566

ขอเชิญรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในการให้บริการตามภารกิจของกองทุนฯ

27 มิ.ย. 2566