การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER

15 มี.ค. 2567

กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ภารกิจของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 มี.ค. 2567

โครงการนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

5 มี.ค. 2567

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

1 มี.ค. 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

29 ก.พ. 2567

ขอเชิญรับฟังการให้สัมภาษณ์ผ่านทางวิทยุ ในรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. เรื่อง การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.พ. 2567

ขอเชิญรับฟังการให้สัมภาษณ์ผ่านทางวิทยุ ในรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. เรื่อง การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ก.พ. 2567

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2567

2 ก.พ. 2567

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ม.ค. 2567