การแสดงผล

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 ก.ย. 2566 10:20:38

...

?? ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

?? ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ??
1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

??‍?? คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ??‍??
ระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

?? ระยะเวลาในการสมัครสอบ ??
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 21 กันยายน 2566
ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และทางเว็บไซต์
https://www.dsd.go.th/rayong

สถานที่รับสมัคร
ฝ่ายบริหาร อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้
0 3868 3199 ต่อ 912 - 4 ในวันและเวลาราชการ

#รายละเอียดดังแนบเอกสารดาวน์โหลด
?? ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ??
ทางเว็บไซต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
https://www.dsd.go.th/rayong

ไฟล์แนบ :