การแสดงผล

+
-

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 เม.ย. 2567 00:00:00

...

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน

พัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา)

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

6 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2567

สามารถส่งใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันและเวลาราชการ

หรือทาง QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2643 4982

ในวันเเละเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ไฟล์แนบ :