การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

27 มี.ค. 2567 00:00:00

...

 

ประชาสัมพันธ์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก