การแสดงผล

+
-

โครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER

15 มี.ค. 2567 00:00:00

...
15 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER ในงานมีพิธีมอบป้ายผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ค่ายมวยไทยที่ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1  มอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) และรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จากบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยมี  นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธี ณ บริเวณโถงชั้นล่าง กระทรวงแรงงาน
 
ชมถาพเพิ่มเติม โปรดคลิกลิงก์