การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2567

2 ก.พ. 2567 00:00:00

...
1 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายถาวร ชลัษเฐียร ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting
 
 
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ ระดับ 1 และอัตราค่าทดสอบฯ ระดับ 1 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ
2. ร่างประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์
3. ร่างประกาศฯ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาผู้ควบคุมเครื่องมือวัดโปรไฟล์โปรเจ็คเตอร์ (Profile Projector)
4. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการจัดส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 จำนวน 20 คณะ