การแสดงผล

+
-

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

22 พ.ย. 2566 00:00:00

...

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
 

ระยะเวลาในการสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566
 

สามารถส่งใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2

หรือส่งใบสมัครได้ที่

1. ส่งใบสมัครทาง google from

2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS

3. ส่งใบสมัครทาง E-mail ของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

หรือติดต่อ 02 643 4982
 

สมัครออนไลน์คลิก

https://forms.gle/3rfAWPu18DnZJWHJ7

 

ไฟล์แนบ :