การแสดงผล

+
-

ประกาศกลุ่มงานกฎหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รับตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

20 พ.ย. 2566 09:48:48

...

ประกาศกลุ่มงานกฎหมาย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

รับตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566
ในวันและเวลาราชการ และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ที่ ก.พ. รับรอง

ประกาศรายชื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566
ติดต่อ 022483867 กลุ่มงานกฎหมาย
#รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
เว็บไซต์กลุ่มงานกฎหมาย
https://www.dsd.go.th/legalaffairs

ไฟล์แนบ :