การแสดงผล

+
-

โครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี 2566

22 มี.ค. 2566 16:08:51

...
...
...
...
...

           วันที่ 21 มีค. 66 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล บรรยาย แนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในอนาคต และร่วมลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล