การแสดงผล

+
-

การประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและ เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 ธ.ค. 2565 22:38:32

...
...
...
...
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและ เบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและ การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสตูล และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม