การแสดงผล

+
-

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565

6 ธ.ค. 2565 19:22:45

...
...
...
...
วันนี้ (6 ธันวาคม 2565) นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันจังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธาน