การแสดงผล

+
-

บูรณาการฝึกอบรม ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน หลักสูตร การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

23 พ.ย. 2565 13:42:42

...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน ฝึกอาชีพเสริมให้แก่แรงงานนอกระบบ และประชาชนในพื้นที่ หลักสูตร การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน