การแสดงผล

+
-

ส่งเสริมกลุ่มไข่มุกสตูล หลักสูตร การออกแบบเครื่องประดับจากไข่มุก รุ่นที่ 1/2565

22 พ.ย. 2565 20:47:38

...
...
...
...
...
"ส่งเสริมกลุ่มไข่มุกสตูล" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบเครื่องประดับจากไข่มุก รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือปากบารา ม.2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(ไข่มุก)ในพื้นทึ่ให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเสริมทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเลือกชมไข่มุกอันดามัน และการจัดจำหน่ายอย่างเพียงพอ มีสมาชิกเข้าฝึกอบรมจำนวน 20 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน