การแสดงผล

+
-

นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท มาเวล คอปอเรชั่น จำกัด

28 ต.ค. 2565 23:08:20

...
...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยนายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ร่วมจัดฝึกอบรม โครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท มาเวล คอปอเรชั่น จำกัด ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีท่านสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมและให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสตรวจราชการเขตการตรวจที่ 6 เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้