การแสดงผล

+
-

ออกหน่วยให้บริการ ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

23 มิ.ย. 2565 16:14:03

...
...
...
...
...
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(โครงการผู้ตรวจเงินแผ่นดิน) จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ในการร่วมออกหน่วยบริการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปากบาง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 21 ราย