การแสดงผล

+
-

ออกหน่วยให้บริการโครงการ "เทศบาลคลองขุด ขับขี่ปลอดภัย"

13 มิ.ย. 2565 13:30:33

...
...
...
...
...
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เทศบาลคลองขุด ขับขี่ปลอดภัย" โดยสำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสตูล และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ออกหน่วยบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนให้สวมหมวกนิรภัย(กันน็อค) และส่งเสริมการต่อ พรบ.รถจักรยานยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองขุด (ตรงข้ามขนส่งจังหวัดสตูล) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการ จำนวน 66 ราย