การแสดงผล

+
-

อบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

20 มิ.ย. 2567 18:30:48

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

           วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นำโดยนางสาววันวิสาข์ เพชรมณี ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างช่างไฟฟ้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ และร่วมเป็นช่างให้บริการในพื้น โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 คน โดยมีนายสมพร ศรีสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการกองสนับสนุนงานเขตเป็นประธานในพิธีเปิด