การแสดงผล

+
-

พิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 4 รุ่น

24 พ.ค. 2567 11:15:02

...
...
...
...
...
...
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จัดพิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) โดยมีนายมานิตย์ บริพันธ์ นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธาน ในการนึ้นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เข้ารับเครื่องมือในครั้งนี้ รวม 3 หลักสูตร 4 รุ่น จำนวน 80 คน ดังนี้ 1. หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 รุ่น จำนวน 20 คน 2. หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1 รุ่น 20 คน 3. หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น จำนวน 2 รุ่น 40 คน ณ ห้องประชุมศรีสโตย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล