การแสดงผล

+
-

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล และกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 4

17 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 9 พ.ค. 67 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 และกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 4 โดยให้บริการแนะแนวการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน และออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน