การแสดงผล

+
-

กิจกรรม Big Cleaning Day

2 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 1 พ.ค. 67 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567