การแสดงผล

+
-

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2567 (May day)

2 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 30 เม.ย.67 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2567 (May day) "รวมพลังแรงงานสตูล ร่วมจิตอาสา พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนางดาราพรรณ นิธิสิริกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดพิธีงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2567 (May day) "รวมพลังแรงงานสตูล ร่วมจิตอาสา พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทน และนายจ้างสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานนายจ้างสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจได้มอบทุนการศึกษา มอบอุกรณ์การกีฬา ปลูกต้นไม้ ทาสีรั้วด้านหน้า หน้าต่างและประตูโรงเรียน รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในโรงเรียนบ้านเหนือคลอง เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความร่วมแรง ร่วมใจ ของภาคีเครือข่ายแรงงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นายจ้าง ลูกจ้าง กลุ่มแรงงานนอกระบบ ภาคีเครือข่ายด้านแรงงานภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม เนื่องใน "วันแรงงานแห่งชาติ" ซึ่งเป็นการแสดงพลังจิตอาสา และความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน ต่อไป