การแสดงผล

+
-

พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยว

29 ม.ค. 2567 23:53:21

...
...
...
...
...
วันที่ 29 มกราคม 2567 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ พนักงานนวดแผนไทย ช่างเสริมสวยและความงาม รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านนวดแผนไทย หลักสูตร การนวดหน้าเพื่อความงาม รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมศรีสโตย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล