การแสดงผล

+
-

เยี่ยมชม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้รับการฝึก

18 ม.ค. 2567 09:55:01

...
...
...
...
...
วันที่ 16 ม.ค.67 นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.การฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จักสาน รุ่นที่1/2567 (งบจังหวัดสตูล) ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุและพัฒนาอาชีพเทศบาลเมือง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 22 คน 2.การฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า รุ่นที่ 1/2567 (พัฒนาฝีมือแรงงานสตรี) ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปานชูรำลึก ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 20 คน 3.การฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่2/2567 (แรงงานอิสระ 4.0) ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ กลุ่มสตรีแอโรบิค(รักษ์ฉลุง) 71 ม.1 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 20 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และเพื่อสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมในสาขา/หลักสูตรอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแรงงานในพื้นที่ต่อไป.