การแสดงผล

+
-

พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

30 พ.ย. 2566 17:52:34

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

         วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยนางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ได้เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และใบอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับวิทยาลัยการอาชีพละงู จำนวน 2 สาขา คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เพื่ออนุญาตให้วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมให้มาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นที่ยอมรับ และมีส่วนช่วยในการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นผู้รับมอบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของกำลังแรงงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ