การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน จำนวน 12 ชั่วโมง วันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเปิด ฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน จำนวน 12 ชั่วโมง วันที่ 13 และ 16 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ-2062 สระบุรี (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 มี.ค. 2562

ประกาศจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ต.ค. 2561

จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3 ต.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

11 ก.ย. 2561

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุ

6 ก.ค. 2560

จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยวิธีตกลง

25 ม.ค. 2560