การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริการขับรถยนต์ บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหญ้าสวนหย่อม และบริการทำความสะอาดสถานที่

9 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4 พ.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 ก.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

30 ก.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

8 ก.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

21 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2562