การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

17 พ.ย. 2563

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

30 ต.ค. 2563

เปลี่ยนแปลงผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม 64

30 ต.ค. 2563

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

22 ต.ค. 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 ต.ค. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.64

7 ต.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

9 ก.ย. 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ก.ย. 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63

25 ส.ค. 2563