การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ฝึกอบรม หลักสูตร บาร์เทนเดอร์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ฝึกอบรม หลักสูตร บาร์เทนเดอร์ ฝึกระหว่างวันที่ 14  - 18 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี