การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

15 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เปิดฝึกอบรม ๒ รุ่น ต้องการรุ่นละ ๕๐ คน สนใจเข้าฝึกอบรมดูรายละเอียดการสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา 

ไฟล์แนบ :