การแสดงผล

+
-

สพร 28 สระบุรี เร่งพัฒนาทักษะช่างไฟฟ้า

24 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 50 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ  จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 9 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี