การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี ประกาศประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์

12 ม.ค. 2566

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๘ สระบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ 

ไฟล์แนบ :