การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี ลุยฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่

11 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...

วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ หลักสูตรการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเยาวชนสถานพินิจ  จำนวน 20 คน ฝึกในวันที่ 11,12,14,15 และ 16 มกราคม 2566 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี