การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี ดำเนินการทดสอบช่างไฟฟ้า

10 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ  ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน  17 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี