การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี เพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

9 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...

9 ม.ค.66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตรการลดการสูญเสียด้วยเทคนิค 5W2H ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2566 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 25 คน ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี