การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

24 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ของ บริษัท  โสสุโก้ เซรามิค จำกัด ครังที่ 1 /2565 เพื่อวิเคราะห์งาน พิจารณานำหนัก... จัดทำข้อสอบ  ... สาขา พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้ากระเบื้องสำเร็จรูป ระดับ 1จำนวน 2 ขั้นตอน ณ ห้องประชุม บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด