การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 66

24 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

          เพื่อราวมกำหนดแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขั้นตอน และพิจารณาปฏิทินการดำเนินโครงการฯ มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับตำแหน่งงานว่างและความต้องการของตลาดแรงงานภายในจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี