การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

21 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วม โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวอาชีพ สมัครฝึกอบรม และให้บริการเครื่องดื่ม แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี ณ วัดบางบง ม.9 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

          โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยนายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการ จึงได้นำภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ 0 3667 9720, 0 3667 9719