การแสดงผล

+
-

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 ก.ย. 2565

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ :