การแสดงผล

+
-

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์(Rider) การประกอบธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่

24 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

24 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) หลักสูตร การประกอบธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์(Rider) ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้สนใจ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงานสามารถนำความรู้และทักษะฝีมือไปประกอบอาชีพเสริมการขนส่งสินค้า(Rider) สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทร 0 36679720 Facebook : สนพ.สระบุรี