การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เรื่องประกาศราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ก.ย. 2565

...
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เรื่องประกาศราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :