การแสดงผล

+
-

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 ก.ย. 2565

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566