การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี "ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566”

24 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบหมายให้นางณัฐวลัย น้ำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566” โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน และนำผลงานการฝึกอบรมการทำขนมอบมาแจกจ่าย ณ วัดหนองคณที ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี